Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bath-robe
bath-robe
['bɑ:θroub]
danh từ
áo choàng mặc sau khi tắm


/'bɑ:θroub/

danh từ
áo choàng mặt sau khi tắm

Related search result for "bath-robe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.