Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astroid
astroid
['æstrɔid]
danh từ
đường hình saođường hình sao
oblique a. đường hình sao xiên
projective a. đường hình sao xạ ảnh
regular a. đường hình sao đều

/'æstrɔid/

danh từ
đường hình sao

Related search result for "astroid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.