Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assurer
assurer
[ə'∫uərə]
danh từ
người bảo hiểm


/ə'ʃuərə/

danh từ
người bảo hiểm

Related search result for "assurer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.