Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arioso
arioso
[a:ri'ouzou]
danh từ, số nhiều ariosos, ariosi
(âm nhạc) Ariôsô


/,ɑ:ri'ouzou/

danh từ
(âm nhạc) Ariôzô

Related search result for "arioso"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.