Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aries
aries
['eəri:z]
danh từ
(thiên văn) cung bạch dương (trên hoàng đạo)
chòm sao bạch dương


/'eəri:z/

danh từ
(thiên văn học) cung Bạch dương (trên hoàng đạo)
chòm sao Bạch dương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aries"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.