Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiphony
antiphony
[æn'tifəni]
danh từ
bài thánh ca
bài hát đối
tiếng vang, tiếng dội


/æn'tifəni/

danh từ
bài thánh ca
bài hát đối
tiếng vang, tiếng dội

Related search result for "antiphony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.