Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allocution
allocution
[,ælou'kju:∫n]
danh từ
bài nói ngắn (để hô hào...)


/,ælou'kju:ʃn/

danh từ
bài nói ngắn (để hô hào...)

Related search result for "allocution"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.