Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a-bomb
a-bomb
['ei'bɔm]
danh từ
bom nguyên tử


/'ei'bɔm/

danh từ
bom nguyên tử

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "a-bomb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.