Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silk-cotton
silk-cotton
['silk'kɔtn]
danh từ
bông gòn (dùng để làm nệm, làm gối)


/'silk,kɔtn/

danh từ
bông gòn (dùng để làm nệm, làm gối)

Related search result for "silk-cotton"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.