Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
petal

petal
['petl]
danh từ
(thực vật học) cánh hoa
rose petals
những cánh hoa hồng
pink petals with white markings
những cánh hoa màu hồng điểm chấm trắng


/'petl/

danh từ
(thực vật học) cánh hoa

Related search result for "petal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.