Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mishap




mishap
['mishæp]
danh từ
việc rủi ro, việc không may; tai nạn
sự bất hạnh


/'mishæp/

danh từ
việc rủi ro, việc không may; tai nạn
sự bất hạnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mishap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.