Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Vitharr


noun
(Norse mythology) one of the Aesir;
son of Odin;
avenges his parent by slaying Fenrir at Ragnarok
Syn:
Vithar, Vidar
Topics:
Norse mythology
Hypernyms:
Norse deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.