Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pseudoscientific


adjective
based on theories and methods erroneously regarded as scientific
Similar to:
unscientific


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.