Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
essayist


noun
a writer of literary works
Syn:
litterateur
Derivationally related forms:
essay
Hypernyms:
writer, author
Instance Hyponyms:
Lamb, Charles Lamb, Elia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.