Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cocainization
cocainization
[kə,keinai'zei∫n]
danh từ
sự gây tê bằng côcain
sự điều trị bắng côcain


/kə,keinai'zeiʃn/

danh từ
sự gây tê bằng côcain
sự điều trị bắng côcain

Related search result for "cocainization"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.