Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
whacker


noun
something especially big or impressive of its kind
Syn:
whopper
Hypernyms:
thing

Related search result for "whacker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.