Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
romanticisation


noun
the act of indulging in sentiment
Syn:
sentimentalization, sentimentalisation, romanticization
Derivationally related forms:
romanticise, romanticize (for: romanticization), sentimentalise (for: sentimentalisation), sentimentalize (for: sentimentalization)
Hypernyms:
idealization, idealisation, glorification


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.