Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elysium
elysium
[i'liziəm]
danh từ
thiên đường, chốn thiên đường (thần thoại Hy-lạp)


/i'liziəm/

danh từ
thiên đường, chốn thiên đường (thần thoại Hy-lạp)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "elysium"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.