Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chubby

chubby
['t∫ʌbi]
tính từ
mũm mĩm, mập mạp, phinh phính (má)
chubby hands
tay mũm mĩm
chubby cheeks
má phinh phính


/'tʃʌbi/

tính từ
mũm mĩm, mập mạp, phinh phính (má)
chubby hands tay mũm mĩm
chubby cheeks má phinh phính

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chubby"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.