Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biology

biology
[bai'ɔlədʒi]
danh từ
sinh vật học


/bai'ɔlədʤi/

danh từ
sinh vật học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "biology"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.