Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wiring
wiring
['waiəriη]
danh từ
(rađiô) sự lắp ráp
(kỹ thuật) sự chằng lưới sắt
(điện học) sự đặt đường dây; hệ thống dây điện, mạng điện (nhất là để cung cấp cho một toà nhà)


/'wai ri /

danh từ
(rađiô) sự lắp ráp
(kỹ thuật) sự chằng lưới sắt
(điện học) sự đặt đường dây; hệ thống dây điện

Related search result for "wiring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.