Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wholeness
wholeness
['houlnis]
danh từ
sự đầy đủ, sự trọn vẹn, sự nguyên vẹn, sự nguyên chấttính [toàn bộ, nguyên]

/'houlnis/

danh từ
sự đầy đủ, sự trọn vẹn, sự nguyên vẹn, sự nguyên chất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wholeness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.