Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wantonness
wantonness
['wɔntənnis]
danh từ
tính bướng, tính ngang ngạnh
sự cố tình (hành động)
tính tinh nghịch, tính nghịch gợm, tính đỏng đảnh; sự đùa giỡn
tính lố lăng, tính phóng đãng, tính dâm ô
tính chất bừa bãi, tính chất trái đạo đức
tính không khiêm tốn, tính không giản dị
tình trạng tốt tươi, tình trạng sum sê, tình trạng um tùm, tình trạng rất phong phú (sự sinh trưởng..)


/'wɔntənnis/

danh từ
sự tinh nghịch; sự đùa giỡn
tính chất lung tung, tính chất bậy bạ, tính chất bừa bãi; sự vô cớ
tính phóng đãng
sự sum sê, sự um tùm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.