Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inutility
inutility
[,inju:'tiliti]
danh từ
tính chất vô ích
người vô ích, người vô tích sự; vật vô ích


/,inju:'tiliti/

danh từ
tính chất vô ích
người vô ích, người vô tích sự; vật vô ích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.