Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfashionable
unfashionable
[ʌn'fæ∫nəbl]
tính từ
không đúng mốt, không hợp thời trang; không lịch sự, không sang trọng


/'ʌn'fæʃnəbl/

tính từ
không đúng mốt, không hợp thời trang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unfashionable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.