Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncoop
uncoop
[,ʌn'ku:p]
ngoại động từ
thả ra (gà)
thả, phóng thích (tù binh)


/'ʌn'ku:p/

ngoại động từ
thả ra (gà)
thả, phóng thích (tù binh)

Related search result for "uncoop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.