Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unamusing
unamusing
[,ʌnə'mju:ziη]
tính từ
không vui (truyện)


/'ʌnə'mju:ziɳ/

tính từ
không vui (truyện)

Related search result for "unamusing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.