Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tusked
tusked
['tʌskt]
Cách viết khác:
tusky
['tʌski]
tính từ
có ngà; có nanh


/'tʌskt/ (tusky) /'tʌski/

tính từ
có ngà; có nanh

Related search result for "tusked"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.