Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trifling
trifling
['traifliη]
tính từ
không quan trọng, tầm thường, vặt
trifling mistake
lỗi vặt
trifling ailment
đau thường, đau vặt


/'traifliɳ/

tính từ
vặt, thường, không quan trọng
trifling mistake lỗi vặt
trifling ailment đau thường, đau vặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trifling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.