Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torch-song
torch-song
['tɔ:t∫'sɔη]
danh từ
bài ca về tình yêu tan vỡ


/'tɔ:tʃ'sɔɳ/

danh từ
bài ca thất tình

Related search result for "torch-song"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.