Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sycophant
sycophant
['sikəfænt]
danh từ
người cố giành ân huệ của người khác bằng cách nịnh nọt không thành thật và luôn đồng ý với họ; kẻ nịnh hót/bợ đỡ


/'sikəfənt/

danh từ
người nịnh hót, người bợ đỡ
người ăn bám

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sycophant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.