Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swatch
swatch
[swɔt∫]
danh từ
mẫu vải, bộ sưu tập mẫu vải


/swɔtʃ/

danh từ
(Ê-cốt) mẫu vải

Related search result for "swatch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.