Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stash
stash
[stæ∫]
ngoại động từ
(thông tục) giấu; cất vào nơi an toàn
danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) cái được cất giấu; cái được cất vào nơi an toàn
(thông tục) nơi giấu giếm; nơi ẩn nấp


/stæʃ/

động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cất giấu, giấu giếm (tiền nong...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.