Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surtout
surtout
['sə:tu:]
danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) áo choàng dài (của đàn ông)


/'sə:tu:/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) áo choàng dài (của đàn ông)

Related search result for "surtout"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.