Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sullens
sullens
['sʌlənnis]
danh từ
sự buồn rầu, sự ủ rũ
sự sưng sỉa


/'sʌlənz/

danh từ, số nhiều the qong sự ủ rũ, sự buồn nản
sự cáu kỉnh

Related search result for "sullens"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.