Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steadfastness
steadfastness
['stedfəstnis]
danh từ
tính kiên định
tính chắc chắn, tính vững chắc; tính cố định


/'stedfəstnis/

danh từ
tính kiên định
tính chắc chắn, tính vững chắc; tính cố định

Related search result for "steadfastness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.