Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squeezability
squeezability
[,skwi:zə'biləti]
danh từ
tính có thể ép được, tính có thể vắt được
sự có thể tống tiền được, sự có thể bóp nặn được


/,skwi:zə'biliti/

danh từ
tính có thể ép được, tính có thể vắt được
sự có thể tống tiền được, sự có thể bóp nặn được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.