Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soother
soother
['su:ðə]
danh từ
người làm giảm đau
người dỗ dành
vú cao su (cho trẻ ngậm)


/soother/

danh từ
người làm giảm đau
người dỗ dành
vú cao su (cho trẻ ngậm)

Related search result for "soother"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.