Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slub
slub
[slʌb]
danh từ
len xe; sợi xe
ngoại động từ
xe (len...)


/slʌb/

danh từ
len xe, sợi xe

ngoại động từ
xe (len...)

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    knot burl
Related search result for "slub"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.