Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sleetiness
sleetiness
['sli:tinis]
danh từ
tính chất mưa tuyết; tình trạng mưa tuyết


/'sli:tinis/

danh từ
tính chất mưa tuyết; tình trạng mưa tuyết

Related search result for "sleetiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.