Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
septate
septate
['septeit]
tính từ
(sinh vật học) có vách ngăn, chia thành ngăn


/'septeit/

tính từ
(sinh vật học) có vách ngăn, chia thành ngăn

Related search result for "septate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.