Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sauce-boat
sauce-boat
['sɔ:s'bout]
danh từ
âu đựng nước xốt


/'sɔ:sbout/

danh từ
âu đựng nước xốt

Related search result for "sauce-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.