Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rebellow
rebellow
[ri:'belou]
động từ
(thơ ca) vang lại oang oang


/ri:'belou/

động từ
(thơ ca) vang lại oang oang

Related search result for "rebellow"
  • Words pronounced/spelled similarly to "rebellow"
    rebel rebellow

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.