Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
projecting
projecting
[prə'dʒektiη]
tính từ
nhô ra, lồi ra
projecting everybrows
lông mày nhô ra


/projecting/

tính từ
nhô ra, lồi ra
projecting everybrows lông mày nhô ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "projecting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.