Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proem
proem
['prouim]
danh từ
lời nói đầu, lời mở đầu, lời tựa (cuốn sách, bài thi)


/proem/

danh từ
lời nói đầu, lời mở đầu, lời tựa (cuốn sách, bài thi)

Related search result for "proem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.