Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proctorial
proctorial
[prɔk'tɔ:riəl]
tính từ
(thuộc) tổng giám thị (ở trường đại học Cambridge, Oxford)


/proctorial/

tính từ
(thuộc) viên giám thị (ở trường đại học Căm-brít, Ôc-phớt)

Related search result for "proctorial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.