Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prettify
prettify
['pritifai]
ngoại động từ
trang điểm, tô điểm, làm dáng


/'pritifai/

ngoại động từ
trang điểm, tô điểm, làm dáng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.