Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beautify
beautify
['bju:tifai]
ngoại động từ
làm đẹp, tô điểm


/'bju:tifai/

ngoại động từ
làm đẹp, tô điểm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beautify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.