Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
presumptuousness
presumptuousness
[pri'zʌmpt∫uəsnis]
danh từ
tính tự phụ, tính quá tự tin, tính kiêu ngạo, tính quá táo bạo (trong hành động)


/pri'zʌmptjuəsnis/

danh từ
tính tự phụ, tính quá tự tin

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.