Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
portend
portend
[pɔ:'tent]
ngoại động từ
báo hiệu; báo điềm, báo trước
this wind portends rain
gió này báo trước có mưa
báo trước, cảnh cáo


/pɔ:'tent/

ngoại động từ
báo điểm, báo trước
báo trước
this wind portends rain gió này báo trước có mưa

danh từ
điềm, triệu
điều kỳ diệu, điều kỳ lạ

Related search result for "portend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.